Handelsbetingelser

Handelsbetingelser og -vilkår for tast-selv,
Politikens Lokalaviser A/S

Vers. 3, 1.12.2017

Generelt
Ved annoncering via tast-selv på lokalevisen.dk og tilhørende undersider, accepterer du nedenstående vilkår og betingelser, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vilkårene er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du skal være fyldt 18 år for at købe og indrykke annoncer via tast-selv. Ved bestilling bekræfter du, at denne betingelse er opfyldt.

Annoncører – private
Politikens Lokalaviser skelner mellem private annoncører og erhvervsmæssige annoncører. 

Ved private annoncører forstås handel, ydelser og information mellem private parter som f.eks. salg af private effekter, efterlysninger, udleje af værelse eller tillykke-annoncer, der ikke har et erhvervslignende sigte.

Politikens Lokalaviser forbeholder sig ret til at vurdere om indholdet kan karakteriseres som erhvervsmæssigt indhold. 

Vejledning - bestilling af annonce
Først vælges den/de avis(er), der ønskes annoncering i. Herefter vælges kategori/placering, som angiver placering i avisen. Bemærk, kun de kategorier/placeringer, der er gældende for den/de valgte avis(er) vil blive valgbare, hvis flere aviser er valgt.

Dernæst vælges opsætning fra et antal faste skabeloner, og der indtastes annoncetekst samt indsættes eventuelle billeder/illustrationer. Sørg for at læse annoncen grundigt igennem, da fejl normalt ikke kan rettes efter annoncebestillingen. Dernæst vælges dato(er) for indrykning. Til sidst oplyses navn, adresse, e-mail, telefonnummer og kontooplysninger. Herefter betales annoncen kontant via kreditkort.

Beløbet trækkes fra den oplyste konto, når Politikens Lokalaviser A/S har godkendt annoncen til indrykning.

Betaling
Betaling via Politikens Lokalavisers tast-selv-system sker gennem en sikker krypteret forbindelse. Vi har en indløsningsaftale med PayEx, og det anvendte betalingssystem opfylder meget strenge krav til sikkerheden. I betalingsvinduet indtastes betalingskortoplysninger, herunder kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre. Du kan afbryde bestillingen frem til det tidspunkt, hvor du har valgt ”Udfør betaling”. Til betaling kan du benytte Dankort og Visa/Dankort. Der tillægges gebyr ved kreditkortbetaling i overensstemmelse med e-handelsfondens gældende bestemmelser.

Ordrebekræftelse
Når du har gennemført bestillingen af annoncen og betalingen er gået igennem, fremsendes en ordrebekræftelse til dig via e-mail. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at oplyse den korrekte mailadresse i din bestilling. Ordrebekræftelsen indeholder annoncespecifikation samt pris. 

Indrykningsdatoer/Placeringer/Formater
Indrykningsdatoer og placeringsønsker efterkommes i det omfang, det er muligt. Politikens Lokalaviser forbeholder sig ret til at omplacere, fremrykke eller udskyde annoncer, såfremt det af tekniske, produktionsmæssige eller redaktionelle årsager findes nødvendigt. 

Nægtelse af indrykning
Politikens Lokalaviser forbeholder sig ret til at nægte optagelse af annoncer booket via tast-selv, der strider imod gældende love og bestemmelser eller mod hensynet til læserne eller avisen. Politikens Lokalaviser påtager sig ikke noget ansvar for indholdet i de annoncer, der indrykkes via tast-selv systemet. Nægtes optagelse af en annonce, tilbagebetales annonceprisen ved tilbageførsel af beløbet til det anvendte kreditkort.

Oplag og distribution
Politikens Lokalaviser omdeles til private husstande og kontor/butik i udgivelsesområdet. Politikens Lokalaviser accepter ”nej-tak til reklamer og gratisaviser”. Oplag på titler under Politikens Lokalaviser rapporteres til og kontrolleres af Dansk Oplagskontrol.

Politikens Lokalavisers rettigheder
Al udgivelse af redaktionel tekst, billeder og annoncer i Politikens Lokalavisers publikationer sker i henhold til Politikens Lokalavisers generelle vilkår og udgiverret. Dette indebærer blandt andet, at Politikens Lokalaviser betinger sig ret til at arkivere og udgive alt redaktionelt indhold, billeder samt annoncer i elektronisk form. Affotografering eller erhvervsmæssig kopiering af Politikens Lokalavisers publikationers redaktionelle indhold, billeder eller annoncer for videre produktion, akkvisition eller offentliggørelse er ikke tilladt uden forudgående skriftlig aftale med Politikens Lokalaviser.

Fortrydelsesret
Som ikke-erhvervsdrivende privatperson har du som udgangspunkt altid 14 dages fortrydelsesret i henhold til dansk lovgivning, når du handler på internettet. For at gøre anvendelse af fortrydelsesretten skal ordrebekræftelse sendes pr. mail til Politikens Lokalaviser (
tast-selv@lokalavisen.dk) sammen med afbestillingen. Annonceprisen tilbagebetales ved tilbageførsel af beløbet til det anvendte kreditkort. Du kan afbestille din annonce frem til deadline. Efter deadline vil annullering af annoncen ikke være mulig af produktionsmæssige hensyn.

Behandling af personoplysninger
Politikens Lokalaviser behandler personlige data i overensstemmelse med persondataloven. 

Reklamationer og ansvar
Reklamationer skal indsendes senest 5 dage efter, at annoncen er modtaget. Politikens Lokalaviser er uden ansvar for evt. tab, annoncøren måtte lide som følge af trykfejl, skrivefejl eller manglende indrykning.

Vi sørger for, at hjemmesider er tilgængelige døgnet rundt, men kan ikke garantere, at siderne er fuldt funktionsdygtige og fejlfri til enhver tid. 

Politikens Lokalaviser forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid. De nuværende vilkår og betingelser vil altid være tilgængelige i en opdateret version på hjemmesiden.

Private – priser, betingelser m.m.

Der gælder følgende særlige betingelser for annoncering på privatmarkedet:

·     Prisen på de annoncerede effekter må ikke overstige kr. 5.000,- (boligudlejning max. kr. 10.000,-)

·     Annoncerne må ikke have karakter af erhvervsmæssigt indhold. Ved erhvervsmæssigt indhold forstås handel med effekter, ydelser eller information, der kan betragtes som erhverv eller hvis omfang falder uden for almindelig privat-til-privat relation

·     Der skelnes mellem private og hobbyvirksomheder, hvor private karakteriseres ved handlinger, køb eller offentliggørelser, der kan foretages én gang, mens hobbyvirksomhed er køb, salg, aktiviteter o.a. der kan gøres flere gange. Betingelse for hobbyvirksomhed fremgår af nedenstående

·     Annoncerne opsættes efter et udvalg af faste skabeloner

·     Privatannoncer prissættes som betaling pr. ord med en fast minimumspris eller en fast annoncepris afhængig hvilke annonceskabelon der vælges

·     Alle priser fastsættes efter den/de valgte aviser pr. indrykningsdato(er)

·     Der kan KUN betales kontant via betalingskort

·      Pengene trækkes fra den oplyste konto, når Politikens Lokalaviser har godkendt annoncen og indrykningstidspunktet

·      Prissætning på annoncering sker på baggrund af de priser og rabatter, der fremgår af den til enhver tid gældende prisliste for Politikens Lokalaviser

·      Politikens Lokalaviser forbeholder sig ret til at vurdere om indholdet kan karakteriseres som erhvervsmæssigt indhold

·      Annoncer der ikke kan betragtes som privat vil blive betragtet som erhverv med de tilhørende handelsbetingelser

 

Private hobbyvirksomheder – priser, betingelser m.m.

Ikke alle titler tilbyder annoncering for hobbyvirksomheder. Tilbydes denne mulighed ikke, skal annoncen bookes som erhvervsannonce med tilhørende handelsbetingelser direkte via Politikens Lokalaviser A/S på tlf. 45 90 80 00.

Der gælder følgende særlige betingelser for annoncering på privatmarkedet/hobbyvirksomheder:

·     Annoncøren er en privatperson, der driver virksomhed uden cvr-nummer

·     Annoncerne kan have karakter af erhvervsmæssigt indhold. Ved erhvervsmæssigt indhold forstås handel med effekter, ydelser eller information, der kan betragtes som erhverv eller hvis omfang falder uden for almindelig privat-til-privat relation

·     Annoncerne opsættes efter et udvalg af faste skabeloner

·     Privatannoncer prissættes som betaling pr. ord, dog en fast minimumspris eller en fast pris afhængig hvilke annonceskabelon der vælges

·     Alle priser fastsættes efter den/de valgte aviser pr. indrykningsdato(er)

·     Der kan KUN betales kontant via betalingskort

·     Prissætning på annoncering sker på baggrund af de priser og rabatter, der fremgår af den til enhver tid gældende prisliste for Politikens Lokalaviser

·     Politikens Lokalaviser forbeholder sig ret til at vurdere om indholdet kan karakteriseres som hobbyvirksomhed

·     Annoncer der ikke kan betragtes som hobbyvirksomhed vil blive betragtet som erhverv med de tilhørende handelsbetingelser

 

 

Delete content
Are you sure you wish to delete?
Annuller
Delete
arrow_back close
Gå til betaling
Vælg for at fortsætte
Log ind
Opret bruger
Fortsæt som gæst
Log ind
Opret bruger
visibility
Jeg har glemt min adgangskode